Show all SSF Stöldskyddsföreningen collections
Vi erbjuder kostnadsfri och oberoende rådgivning om hur du skyddar ditt företag från både fysiska och digitala bedrägerier och stölder. Vi utfärdar normer, erbjuder konsulttjänster och utbildar i säkerhetsfrågor. Överskotten återinvesteras i vårt ideella brottsförebyggande arbete. Våra hemsidor: stöldskyddsföreningen.se säkerhetskollen.se

DIPLOMERINGAR
Diplomutbildningen Säkerhetschef sträcker sig över ett år och ger en gedigen och bred kompetens inom säkerhetsområdet. Den pedagogiska modellen bygger på blended learning, vilket innebär aktivt lärande och utgörs i huvudsak av interaktiva e-learningmoduler och lärarledd undervisning, diskussioner, gruppövningar, workshops och erfarenhetsutbyten. Den ger en omfattande och stabil kunskap att utgå från i ledningen av ett verksamhetsnära säkerhetsarbete och deltagarna får verktyg för att jobba med säkerhet på ett systematiskt och väl avvägt sätt i alla former av organisationer. Diplomen är utgivna genom TRUE, en tjänst för blockkedje-säkrade dokument och bevis. Klicka på dem för att se dem i sin helhet.