You are a true success when you help others succeed.
SCAN TO VERIFY

Bo Sonesson - Diplom

Diplomeringen är en kvalitetsstämpel och ett bevis på att du håller dina kunskaper aktuella. Den skapar trygghet både för dig och din organisation.

Fördelar med diplomering för din organisation
• Det bidrar till verksamhetens kvalitetssäkring.
• Garant för ni har aktuell kompetens och rätt verktyg i verksamheten.
• Signalerar kvalitetssäkrat säkerhetsarbete för kunder/intressenter.
• Garant för gällande metoder och rutiner i verksamhetens säkerhetsarbete.
• Inhousekompetens minskar antal konsulttimmar.

Fördelar för dig som Diplomerad Säkerhetschef
• Breddar och fördjupar din kompetens.
• Du får ett nätverk i branschen.
• Du får verktyg/kompetens som hjälper dig att arbeta proaktivt.
• Ger dig verktyg för att få fram säkerhetsfrågorna i din verksamhet.
• Det är en formell bekräftelse på din kompetens och erfarenhet.
• Tar dig vidare i din karriär.

Ladda ner & Skriv ut Diplom