SCAN TO VERIFY

Johnny Jonsson - Diplom

Utfärdat av SSF Stöldskyddsföreningen

Diplomeringen är en kvalitetsstämpel och ett bevis på att du håller dina kunskaper aktuella. Den skapar trygghet både för dig och din organisation.

Fördelar med diplomering för din organisation
• Det bidrar till verksamhetens kvalitetssäkring.
• Garant för ni har aktuell kompetens och rätt verktyg i verksamheten.
• Signalerar kvalitetssäkrat säkerhetsarbete för kunder/intressenter.
• Garant för gällande metoder och rutiner i verksamhetens säkerhetsarbete.
• Inhousekompetens minskar antal konsulttimmar.

Fördelar för dig som Diplomerad Säkerhetschef
• Breddar och fördjupar din kompetens.
• Du får ett nätverk i branschen.
• Du får verktyg/kompetens som hjälper dig att arbeta proaktivt.
• Ger dig verktyg för att få fram säkerhetsfrågorna i din verksamhet.
• Det är en formell bekräftelse på din kompetens och erfarenhet.
• Tar dig vidare i din karriär.

Skriv ut Diplom

Ladda ned